Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

AURA HEALING 

HÅLL DIN KROPP FRI FRÅN ANDRAS NEGATIVA ENERGI!

Andra delen ur Mindful Bodyhealing

Aura kan bestå av en eller flera färger som i konstant rörelse reagerar på impulser från miljön såväl som förändringar i tankar, känslor, fysiskt välbefinnande och grad av andlighet.


Energiblockeringar, obalans eller negativitet känns annorlunda än positiv energi.

I kursen kommer du att bland annat lära dig att rensa energifält från fientlighet och olösta negativa känslor. Under kursen kommer vi att genomföra ca 12 timmar praktik och teori för att bli Diplomerad.


Vår målsättning är att ge dig en uppsättning specialiserade verktyg där tonvikten läggs på hur man kan arbeta stressförebyggande genom mindfulness och meditation.

2-dagarsutbildning    -  4500 kr


Kursmaterial, lätt vegetarisk soppa, frukt och diplom ingår

Du kan sedan i din hemmiljö genomföra ca 20 tim med en grupp och bli Certifierad.

 
Online Kurs - 4500 kr
Webbkurs - 4000 kr
 
 
 
 

<<<       HEALING KURSER      >>>

ANDRA DELTAR ÄVEN:

Hos oss får du lösning från koncept till nyckelfärdigt program.