Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

QIGONG IN - MOTION

RÖRELSER SOM HÅLLER DINA LEDER FRÄSCHA

Fler träningsmetoden nedan

En specialframtagen rörelse som används för att arbeta med energierna som stärker och rengör kroppen, minska smärta och förbättra hälsan.


En perfekt balans mellan mindfulness och mjuka, enkla rörelser som uppmuntrar djupandning. Rörelserna håller lederna hälsosammare, flexiblare och mer rörliga. Det lindrar värk och smärta, minskar spänningen.


För att få bästa resultat av QIGONG övningen, vi rekommenderar att ni delta i minst 5 tillfällen. Särskild gäller för Fem Elementen Qigong.


<<<           WORKSHOP            >>>

Välj favoriten ur vår erbjudanden

Vi erbjuder fler hälsolösningar från koncept till nyckelfärdigt program.

Varje element har till uppgift att leverera Qi, Yin och Yang till specialorgan.

Nybörjare     -        335 kr

55 min         -        250 kr

rekommenderas 5 tillfällen

Åtta separata rörelser, var och en fokuserar på ett fysiskt område och Qi-meridian.

55 min          -         250 kr 

Den konstanta dansen mellan de maskulina & de feminina energierna inom oss.

55 min          -         250 kr 

Återställ balansen i kroppen och ditt liv. Lär dig helande energihjulen i din kroppen.

55 min          -         250 kr 

Anpassat aktivitetsalternativ för seniorer eller personer med begränsad rörlighet.

30 min    -      210 kr