Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

FEM ELEMENTENS TEORIN

TRÄ, VATTEN, ELD, METALL & JORD


De Fem Elementen - förklarar grundläggande processen om naturens omlopp som relateras till kroppen via meridianerna och organsystemen och de fem elementen används som symboler för olika energirörelse i tillvaron.


Skapa hälsa och balans i livet genom att förstå kroppens energisystem och lär dig arbeta med deras flöde.


Den kinesiska kunskapen om universumsenergin som tillgänglig för alla som vill använda kinesisk medicin i sin vardag för att ta hand om sig själv och må bra till sinne, kropp och själ.


Under denna introduktion kurs kommer vi lära oss teorin om Fem Elementens energier påverkan på vår hälsa och vad kan obalans mellan dessa orsaka vår kropp och hälsa.


INTRODUKTION TEORIN

90 min helgkurs          -     349 kr

Online                          -     349 kr

Webbkurs                    -     300 kr

<<<       TAO LÄRAN     >>>

Andra köpte även:

Låt dig inspireras till en ny favorit.

WELLNESS TERAPI

QIGONG TRÄNINGSKURS

PERSONLIG UTVECKLING