Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

ZEN RETREAT

 MEDVETET NÄRVARANDE ATT LEVA FULLT UT

6 timmar  -  979 kr

Healthy Arts of Living erbjuder säsong relaterat aktiviteter uppdelade i sommar /  vinter program som ger de bästa helhets täckande program för välbefinnande.


Lätt fika / frukt ingår i paketet


Avslappnande hälsoaktivitet som omfattar kombinerad mindfulness program, bäst anpassad för kroppens behov under gällande säsong.


Programmet är skräddarsytt för att hjälpa kroppen till större möjjlighet att läka snabbare.


Den snabba återhämtning ger mer stabilitet och bättre flexibilitet som gör det lättare för oss att hantera stress därmed öka din livskvalitet.


 
 
 

Andra kompletterar även med

SENIOR SITTANDE QIGONG

30 min inne / utomhus

- Sittande rörelseövningar

- Avslappning

På arbetsplats. Kombination koncept av 2 självhealings metoder.

QIGONG KURSER

Yin Yang, Fem Elementen   Energi Healing, Baduanjin 

SOUND HEALING

Öppna upp och ta emot de LÄKANDE VIBRERANDE klangtonerna.