Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

COACHING

PERSONLIGT LEDARSKAP


BRA LEDARSKAP SKAPAR FRAMGÅNG FÖR FÖRETAG

Ledarskap är inte bara vad vi gör, det är också vem vi är, som sedan kommer att spegla vad vi gör. Det är baserat på tillit, hederlighet, integritet.


Processen startar i det inre ledarskapet i oss själva, genom att förstå oss själva kan vi också förstå andra.


Ledarskap betyder att man accepterar ansvaret för att styra sitt eget liv och sin personliga utveckling och att följa sina principer och värderingar.


Det är personligt ledarskap.

STRESS MANAGEMENT

 MENTAL TUFFHET I TRYGG MEDVETENHET

Förmågan att balansera situationstrycket, förebygga och att reducera negativa reaktioner för att kroppen inte ska ta skada.


Det viktiga arbetet handlar om förmågan att bemästra och hantera situationer - att acceptera att saker och ting är som de är just nu och kan övergå från "strävande och kamp" till "varande och upplevande".


Mental tuffhet är förmågan att fokusera på uppgiften, oavsett vad som händer inom och runtomkring dig


Fler  hälsolösningar från koncept till nyckelfärdigt program.

SKÖNHET GENOM HÄLSA

TRÄNING

WORKSHOP

WELLNESS TERAPIER