Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

EGENVÅRD

Hälsokoncept med nyckelfärdigt program

EGENVÅRD @ ARBETSPLATS

Självbehandling på arbetsplats


REGNBÅGSMEDITATION

120 minuter 1250 kr

REGNBÅGSMEDITATION


120 MINUTER      -      1250 kr

Kompendium och frukt ingår


Lär dig upptäcka, utveckla och stärka din egen personliga livskraft.


En självbehandlingsmetod som använder färg i meditation för att.skapa inre balans, harmoni och trygghet.


Behandlingsmetoden ger positiva effekter som jämnare humör och stärka självkänsla när som helst vid behov. Den är lätt att använda i olika situationer och miljöer.EGENVÅRD@ARBETSPLATS


120 MINUTER     -     1250 kr

Kompendium och frukt ingår


Lär dig en självbehandlingsmetod som skräddarsys för egenvård vid arbetsplats.


Metoden ger positiva effekter som till exempel:


* Stimulering, förbättring och ökning av energiflödet

* Ökad blodcirkulation

* Minskning av stress och trötthet 

* Minskade muskelspänningar pga exempelvis 

  stillasittande vid datorer


Paketet innehåller en kombination av två metoder som anpassas för egenvård i arbetsmiljön.


QIGONG KURSER

CHI MASSAGE

HELANDE KURSER