Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

"To fight a disease after it has occured is like trying to dig a well when one is thirsty or forging a weapon once a war has begun"

 

*The Yellow Emperor Classic of Internal Medicin

Föreläsning med praktik.


Kinesisk medicin bygger på holistiska helhetssyn om hälsa är som en harmoniskt samspel mellan människa, naturen och kosmos,


Sjukdom tolkas som en disharmoni i dessa samspelet, genom att finna orsaken till den rubbning av balansen som ligger bakom kan man behandla symptomen innan de nått slutfasen.

QI LIVSKRAFTEN

90 minuter 395 kr


Qi kan beskrivas som "Livsenergin".


Vid träffen, pratar vi om hur påverkar Qi vår kroppen, vilka samspelen har dessa energin med varandra, vad kan obalans mellan dessa energin orsaka vår kropp och hälsa.


Föreläsning avslutar med Qi-Andning Meditation.


THE POWER OF YIN YANG

90 minuter 395 kr

Träffen handlar om Yin Yang energin som enligt de kinesiska naturfilosoferna är en av universums grundprinciper, teorin har även använts för att förklara människors känslor, karaktär och beteende.


Föreläsning avslutar med Frigörande Dans

FEM ELEMENTEN TEORIN

90 minuter 395 kr

TRÄ, VATTEN, ELD, METALL & JORD

Vet ni hur påverkar de Fem Elementen vårt välmående?

Under träffen kommer vi att gå igenom teorin om grundläggande processen, om naturens omlopp som relateras till kroppen via meridianerna och organsystemen och om de fem elementen används som symboler för olika energirörelse i tillvaron.


Föreläsning avslutar med Qi-gong

Hos oss är din helhets hälsa och välmående vår främsta fokus!

<<<       NATUR MAGI       >>>