Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

MINDFUL BODY HEALING

FRÅN SJÄLVUTVECKLING TILL PROFESSIONELLT YRKE

Kursmaterial, lätt vegetarisk soppa, frukt och diplom ingår

Under kursen kommer vi att genomföra ca 12 timmar praktik och teori för att bli Diplomerad.

Du kan sedan i din hemmiljö genomföra ca 20 tim med en grupp och bli Certifierad.

CHAKRA HEALING

HELGKURS 4500 kr


CHAKRA HEALING


HELGKURS - 4500 KR

SJÄLVHELANDE ENERGIHJUL I DIN KROPP

Chakra - de osynliga energihjulen ses vara en vital helande livskraft som håller oss levande och friska.


Utbildningen innehåller en mycket bred uppsättning av metoder för att arbeta med energichakran.


Målgrupp: Du som vill arbeta med att förebygga och motverka stress för individer eller grupper, eller för din egen personliga utveckling.


AURA HEALING

HELGKURS 4500 kr


AURA HEALING


HELGKURS - 4500 KR

HÅLL KROPPEN FRI FRÅN NEGATIV ENERGI!


Aura kan bestå av en eller flera färger som reagerar på impulser från miljön såväl som förändringar i tankar, känslor, fysiskt mående och grad av andlighet.


I kursen kommer du att bland annat lära dig att rensa energifält från fientlighet och olösta negativa känslor.


Vår målsättning är att ge dig en uppsättning specialiserade verktyg där tonvikten läggs på hur man kan arbeta stressförebyggande genom mindfulness och meditation.

ANTI-AGE HEALING

HELGKURS 4500 kr


ANTI-AGE HEALING


HELGKURS - 4500 KR

EFFEKTIV LÖSNING UTAN BIVERKNING

Enligt kinesiskt tänkande är kropp och själ oskiljaktiga och om det psykiska välbefinnandet ökar, så ökar också det fysiska.


Utbildningen ger förståelse och tillgång till verktyg för att känna igen symptom och bakomliggande orsaker.


Du lär dig det grundläggande fokuset på sambandet mellan mänskliga känslor, organ, kropp och hälsa.

BODY-TUNING

HELGKURS 1475 kr


BODY TUNING


HELGKURS - 4500 KR

ÖKA KROPPSMEDVETENHET & HÄLSA


Det händer mycket omkring oss hela tiden och alla förändringar påverkar oss och kan bidra till ökad stress. Stress och negativa händelser lagras i det undermedvetna och påverkar kroppen genom att stjäla kraft och energi.


Utbildningen ger dig praktiska metoder som ökar förmågan att hantera stress, grundläggande kroppsmedvetenhet samt tekniker för att arbeta med andningen.


Målsättningen är att ge dig en uppsättning verktyg för att öka ditt helhetsvälbefinnande.   

Utbildningen ingår i Wellness-program och riktar sig till dig som vill arbeta yrkesmässigt med insatser för att proaktivt förebygga hälsoproblem som Certifierad Energi Healing Terapeut eller för din egen utveckling att främja vitalitet och helhetshälsa.  

Vår målsättning på Healthy Arts of Living är att ge dig en uppsättning av specialiserade verktyg, metoder och kompetens som du kan utnytta både i din personliga utveckling, hälsa och i ditt yrkesliv.

Möjlighet till övernattning i samband med kursen finns för er som önskar, separat kostnad tillkommer.