Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory
SENIOR QIGONG
FEM ELEMENTEN ANDNING
FEM ELEMENTEN QIGONG
BADUANJIN QIGONG
MERIDIAN QIGONG
POWER BALANCING QIGONG

NÄTVERK QIGONG

STUDENT GRUPPTRÄNING

Student / Nätverk Qigong är ett gruppaktivitet för samtliga kursdeltagare från våra utbildningar, målet att fortsätta främja hälsosamma livsstilen.

 

Nätverk Qigong grundidé kommer ifrån tanken om Gain by Practice - tränar för hållbar hälsa - vilket präglar hela Healthy Arts of Living´s koncept.


Vad händer vi gruppträffen:


* Vi tränar tillsammans i ca 60 minuter varje vecka

* Vi delar erfarenheter att främja välbefinnande

* Hjälper och stötter varandra i strävan att hålla oss friska

* Ha rolig tillsammans och nätverka


* Möjlighet att delta i olika aktiviteter som arrangeras via Healthy Arts of Living.


Håll gärna utkikt efter vilken grupp  tillgänglighetsdatum på olika grupper


Kostnad: 120 kr / tillfälle

Kaffe / te ingår.