Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

ALLMÄNNA VILLKOR


Genom att du bokar och köper varor eller tjänster binder du dig till följande villkor:


*  Betalning sker samma dag som behandlingen utförs.


*  Vill du ha specificerat kvitto på en friskvårds-behandling behövs informationen kompletteras med

   ditt namn och ditt personnummer.


*  Alla bokningar är bindande och ska avbokas senast 24 timmar innan avtalad tid för att tiden

   som reserverats ska vara disponibel till andra kunder.


*  Vi tar inte under några omständigheter inga ansvar för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat

   eller dylikt i samband med behandling.


*  Vi sparar informationen som behövs för att behandlingen ska genomföras så bra som möjligt och

   att uppföljningen ska ge bästa effekt.


INTEGRITETSPOLICY Uppgifter om dig samlas in och lagras på följande ställen:E-postadresser, för och efternamn, adress och i förekommande fall telefonnummer i klientjournalen och min boknings-kalender.


Alla dess uppgifter samlas in för att vi ska kunna utföra vårt arbete och för att vi ska kunna nå dig. Uppgifterna sparas under den period du nyttjar våra tjänster och två år efter vår senaste kontakt. Därefter förstörs uppgifterna.


Vi samlar inte in någon känslig data om dig.


Vi följer GDPR lagen och närhelst du vill, kan du begära att få ta del av den data vi har om dig i vårt register och även be att få den informationen borttagen.